building a better team

Работа в екип
Комуникация
Вземане на решения
Креативност
Управление на времето
Дестрес

Иновативни програми

 • Задругата на пивоварите

 • Играй изкуство

 • Кухня на открито

 • City bound ®

 • Изнесен офис

 • Връх

Категории програми

 • Приключение

 • Предизвикателство

 • Социална кауза

 • Забавление храна

 • Преживей изкуството

 • Адреналин

 • Креативни

 • Симулативни бизнес игри

 • Сезонни предложения