building a better team

Креативност

Промяна на нагласи и поведение към иновации с LEGO®
 • Учене през въздействащо преживяване на базата на LEGO® симулация на тема поведение към иновации, адаптивност и нужда от промени.
 • 6 тренинг часа
 • На закрито
 • 10+
 • Знаете ли какво е това продуктивност? Знаете ли как да използвате целия си наличен ресурс, за да достигнете все по-добри и по-добри резултати?

  Бизнес симулацията LEGO® Workshop е с основен фокус върху постоянните подобрения на работни процеси по Lean (Аgile) Management методологията. Симулацията с блокчета LEGO® учи как да прилагаме различни подходи за оптимизация и иновиране на процесите.

  Играта отделя значително внимание върху нагласите и готовността за чести анализи, изводи, иновации, подобрения и прилагането им в реалната работа
  – т.нар. “кайзен култура”, съчетана с “mentalagility”.
  Участниците се разделят на отделни производствени екипи. Всеки един екип има своя собствена производствена поточна линия. С помощта на лего блокчета участниците стоят къщички при определени условия. Състезанието между екипите води до бързина; мотивация и желание за победа.
  Ползи:
  • - Процес на тестове, дискусия и решаване на промените
   (динамика в групата, резултатност)
  • - Промяна на нагласи и поведение към адаптивност и нужда от промени
  • - Динамика на въвеждане на промени в процеса (емоционален и практически аспект)
  • - “Лесно” и “трудно” в подхода на “чести малки промени” (kaizen)

* Онлайн версия

Към върха
 • Бизнес игра на тема лидерство и управление на екипи, онлайн симулация от портфолиото на Harvard Business Publishing
 • 6 тренинг часа.
 • На закрито; ползват се електронни устройствао
 • 10+
 • Наясно ли сте с Вашите лични цели? Наясно ли сте с целите на Вашия екип?

  Знаете ли какви решения да взимате в една екстремна ситуация?

  Бизнес симулацията Към върха поставя екипите пред множество въпроси. Участниците се разделят на групи по пет човека, като всеки има своя роля и съответно свои лични цели. Успоредно с това екипът има и обща групова цел - да се качи на върха при определени условия. Изкачването е виртуално, като всеки един участник има правото да поеме по своя лична стратегия или да се включи в общата стратегия на отбора му. И всичко това под притискащия натиск на времето и на множество други утежняващи ситуацията обстоятелства. Дигиталният път към върха изисква множество решения, бързина, управление и стратегия. А рефлексията в края на симулацията отваря пътя към търсенето и даването на отговори.


  Ползи:
  • - Изграждане, мотивиране и водене на високоефективни екипи
  • - Задълбочено разбиране на груповата динамика
  • - Вземане на ефективни решения и решаване на проблеми в тежки/трудни ситуации, когато членовете на екипа имат различна информация и противоположни интереси

* Онлайн версия