building a better team

Предизвикателства

Пампор
 • Предизвикателство – комбинация от физически и логически игри със състезателен храктер
 • 3-8ч.
 • на открито
 • 30-120
 • +4
 • Ще разрешите ли загадките, ще преминете ли трудностите, за да откриете съкровището?
  В това предизвикателство ще успеете само като екип.
  Нужни са комплексни умения и всеки намира своето място.
  Няма правилна стратегия, има ясна цел
  Логика, физически умения и доза адреналин

  Предизвикателството ще Ви отведе в красивите местности на Пампорово. Следвайки местна легенда, ще се сблъскате с поредица от различни физически и логически задачи. Разрешаването на една загадка води към друга. Ще са Ви нужни умения за ориентиране, логическо мислене, координация, точност и най-вече – работа в екип!
  Програмата тренира добрата координация и комуникация в екипа. Дава възможност за избор на различни стратегии и тества уменията за взимане на групови решения. Състезателният елемент е допълнителна мотивация. Кой екип първи ще стигне до върха?
  Ползи:
  • - Динамика в екипа
  • - Сътрудничество
  • - Състезателен дух
  • - Освобождаване от стреса
  • - Лични и екипни предизвикателства
Олимпиада
 • 20 нации тръгват по пътя на олимпийското предизвикателство – не е важна победата, важно е участието.
 • 4-8ч.
 • на открито
 • 60-250
 • +5
 • Искате ли да усетите духа на олимпийските игри и да сте част от запалването на олимпийския огън?

  Това е програма, в която не е важна победата сама по себе си, важно е участието.

  Екипите са разделени на нации, които се движат по изградено трасе с определени пунктове. На ротационен принцип се осъществява преминаването през тях. Всяка нация има участници в различни дисциплини. Има и общи мисии, където всеки може да изяви способностите си и възможностите си. Чрез общото съпреживяване на предизвикателствата, водени от олимпийския дух, нациите стигат до общата цел – запалване на Олимпийския огън.

  Програмата е възможна за провеждане и в зимен, и в летен вариант, като в зависимост от сезона се преминава през съответните спортове /предизвикателства.

  Ползи:
  • - Динамика в екипа
  • - Мотивация
  • - Състезателен дух
  • - Съпричастност
  • - Лични и екипни предизвикателства
Отвъд брега
 • 4-8ч.
 • на открито /Рила, Пирин, Родопи, Витоша
 • 20-60
 • +4
 • Каква е цената на победата? Можете ли да се сработите така добре, че да направите плаването на Вашата лодка възможно най-успешно и ефективно?

  В тази програма екипът е разделен на екипажи. Те от своя страна са поставени пред две основни предизвикателства – да изработят плавателно средство, което впоследствие ще приводнят във водна среда и да плават с ветроходни кораби. Първата задача стимулира креативността и интересните решения. Втората запознава участниците първо с изучаване на основните принципи на ветроходството. След това започва плаването, като за всеки участник това е доброволно предизвикателство. Състезанието и в двете задачи работи както за сплотяването на екипа, така и за откриването на индивидуалните възможностите на всеки отделен участник.

  Ползи:
  • - Динамика в екипа
  • - Сътрудничество
  • - Състезателен дух
  • - Стратегическо мислене
  • - Креативност
  • - Управление на ресурсите
  • - Освобождаване от стреса
  • - Лични и екипни предизвикателства
Надпреварата
 • 3-8ч.
 • на открито /Рила, Пирин, Родопи, Витоша
 • 30-510
 • +4
 • Каква е цената на победата? Тя ли е най-важната или…? Какво е чувството да си пръв?

  Това е програма, която чрез състезателния елемент се увеличава дозата адреналин.
  Предизвикателството ще Ви отведе в местност, където ще преминавате от едно препятствие в друго. Използвайки всички налични ресурси на групата, ще се сблъскате с поредица от различни физически и логически задачи. Ще са Ви нужни умения за логическо и стратегическо мислене, координация, точност и най-вече – работа в екип! Програмата тренира добрата координация и комуникация в екипа. Дава възможност за избор на различни стратегии и тества уменията за взимане на групови решения. Целта е ясна – победа. Състезателният елемент е допълнителна мотивация. Кой екип първи ще стигне до финала?

  Ползи:
  • - Динамика в екипа
  • - Сътрудничество
  • - Състезателен дух
  • - Управление на ресурсите
  • - Освобождаване от стреса
  • - Лични и екипни предизвикателства
  •  
  •