building a better team

City bound ®

 • Програма в социален контекст
 • 8-12-24ч.
 • Градът
 • 10+
 • Познавате ли достатъчно добре града, в който живеете?

  Готови ли сте за неговите предизвикателства?

  Ще се справите ли в нови за Вас ситуации?

  След като преживеете City Bound,вече нищо няма да е същото. City Bound е социално предизвикателство, чрез което ще опознаете различни аспекти от живота в града и неговите жители.

  Ще преживеете един реален ден в града, поставени в нова среда, условия и роли. Поредица от непривични задачи ще изпитат Вашата изобретателност, креативност и способност за разрешаване на казуси. Ще се срещнете с хора от различни социални групи и ще разберете как се справят с живота в града. Ще трябва да търсите информация, да се ориентирате, да убеждавате, да извличате най-доброто от ограничените ресурси. Работата в екип и уменията за взимане на групови решения ще помогнат за успеха.

  Излезте от зоната си на комфорт, за да опознаете собствените си предразсъдъци и граници и да откриете в себе си неподозирани способности.

  * Онлайн версия

Ползи
 • - Осъзнаване на проблема
 • - Решаване на казуси
 • - Социална отговорност
 • - Индивидуални и групови преживявания
 • - Мотивация и демотивация
 • - Стратегия Благотворителност