building a better team

Комуникация

КомуникаЦио
 • Игра за работа в екип и добра комуникация
 • 1.30ч - 2.30ч..
 • На открито или закрито
 • 10-28
 • Комуникационните умения са ключови за успешната екипна работа. Общуваме ежедневно, но дали се разбираме?
  КомуникаЦио е загадка, която може да решите само с вербално общуване.
  Стратегия, методичен подход и способността да се изслушвате ще помогнат за решението. Хаосът в комуникацията ще Ви провали.

  Групата получава и разпределя по между си комплект фигури с различна форма и цвят. Някои фигури от комплекта липсват. Без да виждате, а само чрез вербално общуване, трябва да откриете кои са липсващите части. Колко време ще Ви отнеме да се разберете?

  Бързото решаване на задачата изисква редица комуникационни умения – изслушване, разбиране на чужда гледна точка, организация и ориентиране в информацията, задаване на правилни въпроси. Процесът ще ни покаже колко различно „виждаме“ нещата, колко субективни са възприятията ни. Ще разберем, че често наричаме нещата с различни имена и колко е важно да се поставим в представите на другите.
  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Изслушване
  • - Стратегия
  • - Ефективност
  • - Комуникация
  • - Лидерство
  • - Планиране на времето
Строители
 • Комуникационен казус с творческо изпълнение
 • 2-3ч.
 • На закрито в зала
 • 10-50
 • Това, че общуваме, означава ли, че се разбираме?
  Успехът в тази задача зависи от правилна оценка на нуждите, извличане на същественото от обема информация, структуриране и ясна комуникация.

  Умеете ли да задавате правилните въпроси?

  Ще стигнете ли до същността или ще се загубите в детайлите?

  Играта е синтезиран модел на общуването в работна среда и дава оценка на способността за боравене с информация и ефективна комуникация. Пред вас стои елементарната задача да възпроизведете конкретен обект по описание. Но за точната информация ще трябва да разчитате на другите хора в екипа. Участниците се разпределят на различни позиции. Едни имат достъп до информация, други я предават, трети строят. За успеха на задачата ще разчитате на добрата комуникация в екипа и умението да отсеете нужната информация.


  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Креативност
  • - Създаване на общ продукт
  • - Преживяване и споделяне
  • - Комуникация
  •  
Кулата
 • Игра за работа в екип и добра комуникация
 • 40мин-1ч.
 • На открито
 • 8-20
 • Комуникационните умения са ключови за успешната екипна работа. Общуваме ежедневно, но добре ли се разбираме?

  Кулата е предизвикателство, което може да решите само с невербално общуване. Затруднената комуникация ще Ви поведе през хаоса към организацията.

  Групата разполага с лего блокчета. Всеки един участник от своя страна получава и собствена роля-задача, която не трябва да споделя с другите. Без да можете да говорите, всеки един от вас ще тръгне към това да изпълни своята задача - цел. Колко време ще Ви отнеме да се разберете и да намерите общ път?

  Решаване на задачата изисква редица комуникационни умения – разбиране на невербални сигнали и чужда гледна точка, организация и ориентиране в информацията. Процесът ще ни покаже колко е важно да поставим някакъв ред и да преодолеем хаоса.

  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Стратегия
  • - Ефективност
  • - Комуникация
  • - Лидерство
  •  
З-логика
 • Игра за работа в екип и добра комуникация
 • 1,30-2ч.
 • На открито и закрито
 • 10-30
 • Комуникационните умения са ключови за успешната екипна работа. Общуваме ежедневно, но дали се разбираме? Дали чуваме това, което ни казват?
  З-логика е загадка, която може да решите само с вербално общуване и с голяма доза изслушване.
  Стратегия, методичен подход и способността да се изслушвате ще помогнат за решението. Хаосът в комуникацията ще Ви провали.
  Всеки един участник получава плик с карта в него. Задачата пред цялата група е да подреди картите в правилен логичен ред. Без да виждате картите на другите, само чрез вербално общуване, трябва да откриете логиката в картите. Колко време ще Ви отнеме да се разберете?
  Бързото решаване на задачата изисква редица комуникационни умения – изслушване, разбиране на чужда гледна точка, организация и ориентиране в информацията, задаване на правилни въпроси. Процесът ще ни покаже колко различно „виждаме“ нещата, колко субективни са възприятията ни. Ще разберем, че често наричаме нещата с различни имена и колко е важно да се поставим в представите на другите. И най-вече колко е важно да се изслушваме, слушайки и … чувайки.
  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Изслушване
  • - Стратегия
  • - Ефективност
  • - Комуникация
  • - Лидерство
  • - Планиране на времето