building a better team

Креативност

Домино
 • Игра за работа в екип и добра комуникация
 • 2-5ч.
 • На закрито в зала
 • 10-100
 • Крайният резултат е плод на общи усилия. В екипа всички сме зависими един от друг.
  Ще се сработим ли, за да се справим с общата задача?

  Как работата ни влияе върху успеха на другите от екипа?

  Играта Домино симулира създаването на продукт, в което са ангажирани различни компетенции и умения. Участниците имат за задача да конструират работещ механизъм с домино ефект. Сами трябва да се организират, да съставят план и да разпределят задачите. Отделните елементи на механизма трябва да се сработят перфектно – както и хората в екипа! Ще се получи, ако имате правилно мислене, ясно разпределяне на задачите, добро познание на уменията на всеки от екипа, комуникация.

  Играта Домино е подходяща за тестване и подобряване на комуникацията в мултифункционални екипи и работа по проект.

  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Управление на времето
  • - Управление и организация на процесии
  • - Създаване на общ продукт
  • - Комуникация
  • - Преживяване и споделяне
  • - Креативност
  • - Вдъхновение

* Онлайн версия

Поръчка за милиони
 • Креативен дизайн и работа в екип
 • 2-4ч.
 • На закрито в зала, на открито
 • 10-80
 • Крайният резултат е плод на общи усилия. В екипа всички сме зависими един от друг.
  Ще се сработим ли, за да се справим с общата задача? Ще успеем ли да комуникираме ефективно и да достигнем до желания резултат?

  Първоначално екипът е въведен в идеята на заданието – фирмата им получава поръчка за милиони – да изгради макет на бъдещ продукт. За да оправдае доверието на възложителя, ръководството е делегирало отговорността за изработка на части от креативния дизайн на клонове на фирмата в четири офиса в различни краища на света. Всеки един клон изпълнява някаква част от общия проект. Клоновете обаче не са в постоянна комуникация помежду си. Крайният резултат е сглобяване на общия продукт, като всяка част от него и всеки отделен детайл трябва да намери своето място.
  Съвместната задача от комуникационен характер дава възможност на всеки подекип да разгърне потенциала си, да даде най-доброто от себе си и успоредно с това да е в ефективна комуникация с останалите.

  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Управление на процеси
  • - Управление на времето
  • - Създаване на общ продукт
  • - Преживяване и споделяне
  • - Комуникация
  • - Креативност
  • - Вдъхновение

* Онлайн версия