building a better team

Вземане на решения

Fishing and breeding
 • Игра за работа в екип и добра комуникация
 • 2ч.
 • На открито или закрито
 • 10-30
 • В бизнеса не съществува 100% информация!
  Ще рискувате ли или ще действате предпазливо?
  Ще инвестирате ли, за да спечелите?
  Умеете ли да предвиждате ходовете на конкуренцията?

  „Ловец или фермер“ е игра с прости правила, но концентрира в себе си много бизнес умения. Изграждане на стратегия, адаптация към променящи се условия, преценка на риска, разпределяне на ресурси, работа в екип, взимане на решения.

  Разделени на отбори, ще трябва да отглеждате и ловувате за извличане на максимална печалба. Каква е уловката? Не сте сами! Заедно с конкурентите Ви делите един и същ ресурс. Решавате дали ще го развивате или ползвате, без да знаете действията на другите отбори.

  Правилната стратегия е ключ към успеха. Но липсата на реакция към динамиката в ситуацията може да Ви провали.Ще се справите ли, работейки с непълна информация?
  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Стратегия
  • - Осъзнаване и полагане на групови цели
  • - Управление на конфликти
  • - Комуникация
  • - Преживяване и споделяне
  •  
Острилка, молив, хартия
 • Игра за работа в екип и стратегическо мислене
 • 1ч.
 • На закрито или открито
 • 10-30
 • Как да разпределите най-добре ресурсите си? Ще рискувате ли или ще действате предпазливо? Ще инвестирате ли, за да спечелите?
  Умеете ли да предвиждате ходовете на конкуренцията?

  „Острилка, молив, хартия” е на пръв поглед обикновена игра, която обаче концентрира различни умения, които са ни необходими в бизнеса. Първоначално екипът е поставен пред условията на задачата - всяка подгрупа получава определени ресурси и информация за своята крайна цел.

  Следва същинската част - по време на всеки етап от нея има дискусии за обмисляне на стратегия в рамките на групата, комуникационни срещи между групите, провеждащи се в определени времеви рамки.

  Правилната стратегия е ключ към успеха. Но липсата на реакция към динамиката в ситуацията може да Ви провали. Ще се справите ли, работейки в среда, която е непозната до известна степен? И ще вземете ли в крайна сметка правилно решение?

  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Стратегия
  • - Осъзнаване и полагане на групови цели
  • - Управление на конфликтите
  • - Управление на ресурсите
  • - Комуникация
  • - Преживяване и споделяне

* Онлайн версия