building a better team

Мостове
 • Достигане и надскачане на собствените граници във въжено предизвикателство
 • 2-5ч.
 • На открито
 • 10-50
 • Готови ли сте да надскочите собствените си граници?
  Готови ли сте да разчитате 100% един на друг?
  С това въжено предизвикателство някои от Вас ще излязат от зоната си на комфорт. И ще научат нещо – за себе си, за колегите си, за екипа си.

  Участниците преминават по разположен на около 20 метра въжен път като си помагат един на друг с греда помежду им. С течение на опитите те осъзнават, че единственият ключ към успешното преминаване е само и единствено при пълно доверие в партньора и придвижване в екип. Екипната работа е под формата на преживяване със значителна доза адреналин.
  Ползи:
  • - Надграждане на собствените граници и умения
  • - Доверие
  • - Емоция и адреналин
  • - Преживяване и споделяне
  • - Освобождаване от стреса
Стълба към небето
 • Катерене по подвижен въжен елемент
 • 2-5ч.
 • На открито
 • 10-50
 • Катерили ли сте се по клатеща се стълба? Достигали ли сте в зоната на несигурността и неяснотата?

  Стълба към небето ще Ви разкрие този свят извън зоната на комфорт, и не само него. Само по себе си преживяването се състои в катерене по двойки по висока клатеща се стълба. Голямото разстояние между отделните прегради увеличава чувството за адреналин и предизвикателство. Участниците осъзнават, че само взаимопомощта в рамките на двойката и доверие в рамките на целия екип ще доведат усилията им до търсения успех. Рефлексията в края на активността оформя преживяването в траен спомен и новопридобит опит.

  Ползи:
  • - Надграждане на собствените граници и умения
  • - Доверие
  • - Емоция и адреналин
  • - Преживяване и споделяне
  • - Освобождаване от стреса
Сал
 • Изработване на сал и плаване
 • 2-6ч.
 • На открито /воден басейн
 • 10-50
 • Колко човека биха могли да се качат на една лодка?

  Можете ли да се впуснете в това предизвикателство и да сътворите сал, на който да се побере екипът Ви?

  Екипната работа е под формата на преживяванe – участниците получават материали, с които трябва да изработят сал за определено време. Общото приводняване на сала накрая във водата ще е отпразнуване на желания резултат.

  Ползи:
  • - Екипна работа, кооперативност
  • - Управление на времето и ресурсите
  • - Емоция и адреналин
  • - Преживяване и споделяне
  • - Забавление
  • - Освобождаване от стреса
Нисък въжен път
 • Ниско въжено предизвикателство за доверие в екипа
 • 2-4ч.
 • На открито
 • 10-50
 • Питали ли сте се до каква степен разчитате един на друг?
  Нали всички сме наясно, че в работата в екип Доверието е с главно Д?
  Ниско въже работи точно в тази посока – в посока на доверието.

  Екипната работа е под формата на преживяванe, в рамките на което участниците преминават през определено трасе – ниски въжени елементи, помагайки си и разчитайки на ресурсите на групата. Доверието, взаимопомощта, правилното разпределение на силите са от основна важност по пътя към успеха. И разбира се изборът на правилна стратегия!
  Ползи:
  • - Надграждане на собствените граници и умения
  • - Доверие
  • - Емоция и адреналин
  • - Преживяване и споделяне
  • - Освобождаване от стреса
  • - Кооперативност, планиране на ресурсите на групата
Точният стрелец
 • Стрелба със спортен лък
 • 2-4ч.
 • На открито
 • 10-50
 • Познавате ли добре Вашите лични цели?
  Познавате ли добре общите цели на екипа Ви?
  С тази програма Ви предизвикваме да оформите и постигнете символично Вашите индивидуални и групови цели. Да помислите за Вашата стратегия и за това, което Ви движи напред като екип.
  Предстои Ви турнир по стрелба със спортен лък, по време на който успоредно с чисто твърдите умения при стрелбата ще можете да помислите за това какви са Вашите цели.

  Ще трябва да бъдете концентрирани и съсредоточени. Ще дискутирате и споделяте това, което Ви вълнува в работния живот. Ще опознаете по-дълбоко собствените си мисли и мотивация, ще откриете в себе си неподозирани способности, ще осмислите Вашия екип от друг ъгъл, ще имате възможност да споделите и обмените мисли, мнения и препоръки.

  Ползи:
  • - Оформяне на индивидуални и групови цели
  • - Концентрация
  • - Забавление
  • - Освобождаване от стреса
Пейнтбол
 • Пейнтбол
 • 2-4ч.
 • На открито
 • 10-50
 • Познавате ли добре Вашите колеги? Стремите ли се към победа?
  С тази програма Ви предизвикваме да пожелаете истински победата, да измислите стратегия, да реализирате тази стратегия и да постигнете някакви конкретни резултати.
  Предстои Ви турнир по пейнтбол, в който ще се съревновавате с останалите подекипи.

  Ще трябва да бъдете концентрирани и съсредоточени, координирани и ефективни. Състезателният момент ще увеличи дозата адреналин и ще Ви накара да откриете в себе си неподозирани способности. А когато всичко свърши, ще можете да обмените мнения за това каква е цената на победата и кое ни води или възпрепятства по пътя към трофея.

  Ползи:
  • - Стратегия
  • - Управление на ресурсите
  • - Oформяне на целите
  • - Забавление
  • - Освобождаване от стреса