building a better team

Готвачи по пантофи

 • Готвенето – релакс, координация, организация и работа в екип
 • 2-3ч.
 • Онлайн
 • до 10
 • Няма да сме Джейми Оливър или Гордън Рамзи. Ще бъдем ние самите. Такива, каквито сме, с нашите умения, с нашите вкусове и собствените ни реакции. Ще се координираме, ще се подготвим и ще се организираме. Имат ли Главните Готвачи нужда от помощник? Винаги. Защото това е основата, чистата есенция на процеса. В мексиканската кухня помощникът на Главния готвач се нарича „Pinche”. И той изнася цялата основна работа – мие, бели, реже, кълца, пълни, пържи, пече. Всичко. Накрая идва Главният Готвач за последния щрих.

  Ще го направим дистанционно. До 10 екипа от Главен Готвач и Пинче. Ще имаме продуктите, описанието и рецептата. Ще имаме „ментор“ и достатъчно време да се „разгърнем творчески“. Ще се забавляваме и накрая ще вечеряме заедно. С чаша вино или бира. Надяваме се доволни и усмихнати от приятелството и взаимността. Добър апетит и наздраве!

  * Онлайн версия

Ползи
 • - Работа в екип
 • - Мотивация
 • - Координация
 • - Комуникация
 • - Дестрес
 • - Лични предизвикателства