building a better team

 • Игра за работа в екип онлайн и добра комуникация
 • 1-3ч.
 • У дома
 • 6-10
 • Крайният резултат е плод на общи усилия. В екипа всички сме зависими един от друг. Ще се сработим ли, за да се справим с общата задача?
  Как работата ни влияе върху успеха на другите от екипа?

  Играта Домино симулира създаването на продукт, в което са ангажирани различни компетенции и умения. Участниците имат за задача да конструират работещ механизъм с домино ефект, като всеки един работи от дома си и създава част от общото. Сами трябва да се организират, да съставят план за изпълнение на задачите, да разпределят добре ресурсите на групата. Ще се получи, ако ясно разпишете правилата за работа, ако познавате уменията на всеки от екипа, ако комуникирате ефективно.

  Играта Домино е подходяща за тестване и подобряване на комуникацията в мултифункционални екипи и работа по проект от разстояние.

  * Онлайн версия

Ползи
 • - Екипна работа
 • - Управление на времето
 • - Управление и организация на процесии
 • - Създаване на общ продукт
 • - Комуникация
 • - Преживяване и споделяне
 • - Креативност
 • - Вдъхновение