building a better team

 • Бизнес игра на тема лидерство и управление на екипи, онлайн симулация от портфолиото на Harvard Business Publishing
 • 6 тренинг часа
 • На закрито, у дома
 • 10+
 • Наясно ли сте с Вашите лични цели? Наясно ли сте с целите на Вашия екип?

  Знаете ли какви решения да взимате в една екстремна ситуация?

  Бизнес симулацията Към върха поставя екипите пред множество въпроси. След виртуална среща участниците се разделят на групи по пет човека, като всеки има своя роля и съответно свои лични цели. Успоредно с това екипът има и обща групова цел - да се качи на върха при определени условия. Изкачването е виртуално, като всеки един участник има правото да поеме по своя лична стратегия или да се включи в общата стратегия на отбора му. И всичко това под притискащия натиск на времето и на множество други утежняващи ситуацията обстоятелства. Дигиталният път към върха изисква множество решения, бързина, управление и стратегия. А рефлексията в края на симулацията отваря пътя към търсенето и даването на отговори.

  * Онлайн версия

Ползи
 • - Изграждане, мотивиране и водене на високоефективни екипи)
 • - Задълбочено разбиране на груповата динамика
 • - Вземане на ефективни решения и решаване на проблеми в тежки/трудни ситуации, когато членовете на екипа имат различна информация и противоположни интереси
 • - Стратегии за подобряване на екипното взаимодействие
 • - Ефективна комуникация и резултатност