building a better team

ПРОМЯНА НА НАГЛАСИ И ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ИНОВАЦИИ С LEGO® ОНЛАЙН

 • Учене през въздействащо преживяване на базата на LEGO® симулация на тема поведение към иновации, адаптивност и нужда от промени.
 • 6 тренинг часа
 • На закрито, у дома
 • 10+
 • Знаете ли какво е това продуктивност? Знаете ли как да използвате целия си наличен ресурс, за да достигнете все по-добри и по-добри резултати?

  Бизнес симулацията LEGO® Workshop е с основен фокус върху постоянните подобрения на работни процеси по Lean (Аgile) Management методологията. Симулацията с блокчета LEGO® учи как да прилагаме различни подходи за оптимизация и иновиране на процесите. Играта отделя значително внимание върху нагласите и готовността за чести анализи, изводи, иновации, подобрения и прилагането им в реалната работа – т.нар. “кайзен култура”, съчетана с “mentalagility”.

  Участниците предварително разполагат със сет лего блокчета. Те правят виртуална среща и се разделят на отделни производствени екипи. Всеки един екип има своя собствена производствена поточна линия. С помощта на лего блокчета участниците стоят къщички при определени условия. Състезанието между екипите води до бързина; мотивация и желание за победа друг тип ползи.

  * Онлайн версия

Ползи
 • - Процес на тестове, дискусия и решаване на промените (динамика в групата, резултатност)
 • - Промяна на нагласи и поведение към адаптивност и нужда от промени
 • - Динамика на въвеждане на промени в процеса (емоционален и практически аспект)
 • - “Лесно” и “трудно” в подхода на “чести малки промени” (kaizen)