building a better team

Програми

 • Задругата на пивоварите

 • Играй изкуствo

 • Кухня на открито

 • City bound ®

 • Изнесен офис

 • Връх

 • Приключение

 • Предизвикателство

 • Социална кауза

 • Забавление храна

 • Преживей изкуството

 • Адреналин

 • Креативни

 • Симулативни бизнес игри

 • Сезонни предложения

 • Дестрес

 • Управление на времето

 • Креативни

 • Работа в екип

 • Комуникация

 • Вземане на решения