building a better team

Безопасност

В CoWoRa обръщаме голямо внимание на безопасността при провеждане на програми на открито. Безопасност гарантираме с работа съгласно стандартите за безопасност в страната и на европейско ниво. Спазваме изискванията на водноспасителната служба към БЧК при изграждане на водни елементи.

Спазваме изискванията на ПСС към БЧК, АПХ и европейската въжена асоциация ERCA при използване в програмите на различни планински – въжени, скални, трекинг елементи.

Спазваме и стандартите за безопасност на Немското сдружение по преживелищна педагогика.

Работим със сертифицирани инструктори, лицензирани съгласно Българското законодателство да упражняват съответните дейности.