building a better team

Сезонни предложения

Зимен TB
 • тиймбилдинг програма през зимата
 • 4 - 8ч.
 • На открито
 • 15+
 • Готови ли сте за предизвикателства и през зимата, ще преминете ли трудностите, излизайки от зоната си на комфорт?
  В тази програма ще сте в ролята на олимпийци на Олимпийски игри.

  Ще Ви трябват спортен дух, екипна работа, спортменство и желание за победа

  Логика, физически умения и доза адреналин.

  Предизвикателството ще Ви отведе в студената зимна шир. Следвайки принципа на олимпийските игри, ще се сблъскате с поредица от различни физически и логически задачи. Ще бъдете поставени пред екстремна ситуация, пресъздаваща падане на лавина и спасяване на пострадал. Ще са Ви нужни умения за ориентиране, за бързина при взимане на решенията, координация, точност и най-вече – работа в екип!
  Програмата тренира добрата кооперативност и комуникация в екипа. Дава възможност за избор на различни стратегии и тества уменията за взимане на групови решения. Състезателният елемент е допълнителна мотивация. Кой екип
  Ползи:
  • - Динамика в екипа
  • - Мотивация
  • - Състезателен дух
  • - Съпричастност
  • - Лични и екипни предизвикателства
Пролетен тиймбилдинг - птици и лодки
 • тиймбилдинг програма през пролетта
 • 6-8ч.
 • на открито
 • 15+
 • Готови ли сте да посрещнете пролетта? Заедно да й се порадвате?
  В тази програма ще сте в ролята на спортисти и изследователи.

  Ще Ви трябват изследователски и спортен дух, екипна работа, спортменство и желание за справяне с трудностите, физически умения. От нас ще получите доза адреналин и възможност за доближаване до природата през пролетта.

  Предизвикателството ще Ви отведе край Струма. Първоначално ще бъдете поставени в екстремна ситуация и ще се спуснете с рафтинг по буйните води на реката. Ще са Ви нужни умения за работа в екип, за бързина при взимане на решенията, координация и точност! След тази чисто физическа активност ще направите орнитоложки тур в района със специалист орнитолог, който ще Ви запознае с богатството на птичия свят през този сезон.

  Готови ли сте за приключение и изследване?
  Ползи:
  • - Динамика в екипа
  • - Мотивация
  • - Състезателен дух
  • - Съпричастност
  • - Лични и екипни предизвикателства
  • - Споделяне
Летен тиймбилдинг - биваци
 • тиймбилдинг програма през лятото
 • 8-48ч.
 • на открито
 • 15+
 • Готови ли сте да забравите за цивилизацията и да се откажете от някои нейни придобивки? Готови ли сте да излезете от зоната си на комфорт?
  В тази програма ще сте в ролята на първите хора, откриващи благата на огъня и строящи си къщи и биваци.

  Предизвикателството ще Ви отведе в дивата природа край язовир в Родопите. Ще спите в палатки или на построени от Вас биваци. Ще са Ви необходими твърди умения, креативност, упоритост и най-вече работа в екип. Ще строите заслони, бани, тоалетни, ще печете хляб в каменни пещи, ще си готвите на огън, ще си правите кафе на огън. Ще си върнете удовлетворението и радостта от малките неща, от споделянето, от единството с природата.
  Предизвикваме Ви!

  Ползи:
  • - Работа в екип
  • - Твърди умения
  • - Съпричастност
  • - Лични и екипни предизвикателства
  • - Преживяване и споделяне
Тиймбилдинг през есента - връх
 • Експедиция за изкачване на връх
 • 4-10ч.
 • на открито
 • 10-30
 • Готови ли сте да изкачите връх? Истински връх? Непознат връх?

  С тази програма Ви предизвикваме да пожелаете истински да изкачите някой непопулярен връх. Целта е да преживеете първоначално подготовката, планирането, тренировката, разпределението на сили, атакуването на върха и в крайна сметка удовлетворението от постигнатия резултат.

  Ще трябва да се организирате сами, да планирате, да разпределите ресурсите и времето си, да изградите стратегия и да … се качите.  Ползи:
  • - Стратегия
  • - Управление на ресурсите и времето
  • - Лидерство
  • - Работа в екип
  • - Споделяне
  • - Освобождаване от стреса