building a better team

Социална кауза

Богат беден
 • Програма в социален контекст
 • 4-8ч.
 • Градът
 • 10+
 • Познавате ли достатъчно добре града, в който живеете? А хората в него?
  И неговите различни лица?

  След като преживеете тази програма, със сигурност ще кажете „да”. „Богат беден” е социално предизвикателство, чрез което ще опознаете различни аспекти от живота в града и неговите жители. Всеки ден се срещаме с различни лица на богатството, всеки ден се срещаме и с бедността. Вече сме свикнали с нея. Ние Ви предлагаме преживяване - преживейте един ден в ролята на беден. Вижте света, града и обществото отвътре, вижте всичко.
  Ще преживеете един реален ден в града, поставени в нова среда, условия и роли. Поредица от непривични задачи ще изпитат Вашата изобретателност, креативност и способност за разрешаване на казуси. Ще се срещнете с хора от различни социални групи и ще разберете как се справят с живота в града.

  Осъзнайте какво означават богатството и бедността в днешно време. Помислете какво можете да промените вие.
  Споделете отговорността. Тя е на всички.

  Ползи:
  • - Осъзнаване на проблема
  • - Решаване на казуси
  • - Социална отговорност
  • - Преживяване и осъществяване на смислена кауза
  • - Стратегия
  • - Формулиране и споделяне на общи ценности
City bound ®
 • Програма в социален контекст
 • 8-12-24ч.
 • Градът
 • 10+
 • Познавате ли достатъчно добре града, в който живеете? Готови ли сте за неговите предизвикателства? Ще се справите ли в нови за Вас ситуации?

  След като преживеете City Bound,вече нищо няма да е същото. City Bound е социално предизвикателство, чрез което ще опознаете различни аспекти от живота в града и неговите жители.

  Ще преживеете един реален ден в града, поставени в нова среда, условия и роли. Поредица от непривични задачи ще изпитат Вашата изобретателност, креативност и способност за разрешаване на казуси. Ще се срещнете с хора от различни социални групи и ще разберете как се справят с живота в града. Ще трябва да търсите информация, да се ориентирате, да убеждавате, да извличате най-доброто от ограничените ресурси. Работата в екип и уменията за взимане на групови решения ще помогнат за успеха.

  Излезте от зоната си на комфорт, за да опознаете собствените си предразсъдъци и граници и да откриете в себе си неподозирани способности.

  Ползи:
  • - Осъзнаване на проблема
  • - Решаване на казуси
  • - Социална отговорност
  • - Индивидуални и групови преживявания
  • - Мотивация и демотивация
  • - Стратегия Благотворителност
Кауза за живот
 • Програма в социален контекст
 • 3 - 8ч.
 • Градът
 • 10+
 • За да разберем истинските проблеми в обществото, трябва да ги преживеем
  За да поискаме да променим нещо, трябва да го преживеем
  За да решим проблемите, трябва да ги осъзнаем отвътре

  С програмата Кауза за живот Ви каним или да заемете мястото на човек в неравностойно положение в един ден от живота му – например от живота на човек с увреждане, или да прекарате един ден с човек с увреждане. С помощта на инвалидни колички ще трябва да изпълните лесни на пръв поглед задачи. По този начин ще ви докоснем до света и ежедневието на хората с увреждания.

  Гарантираме Ви едно дълбоко стойностно преживяване, едно истински социално предизвикателство, което ще Ви накара да промените себе си, компанията си, света около Вас.
  Ползи:
  • - Осъзнаване на проблема
  • - Решаване на казуси
  • - Социална отговорност
  • - Преживяване и осъществяване на смислена кауза
  • - Формулиране и споделяне на общи ценности
От другата страна
 • Програма в социален контекст
 • 4-8ч.
 • Градът
 • 10+
 • Всички сме част от проблема, нека бъдем част от решението.

  За да намерим решенията за някои проблеми в обществото, трябва да преживеем някои от тях. Бъдете един ден от другата страна. Бъдете за един ден заедно с човек в неравностойно положение. Вижте света, такъв, какъвто е, през неговите очи. И вижте… неговите мечти, проблеми, страхове…

  Ще преживеете един реален ден в града, поставени в нова среда, споделящи лесни на вид задачи, придружавани от човек в неравностойно положение.
  Ще излезете от зоната си на комфорт, за да опознаете собствените си предразсъдъци и граници и да откриете в себе си неподозирани способности.

  Ползи:
  • - Осъзнаване на проблема
  • - Решаване на казуси
  • - Социална отговорност
  • - Преживяване и осъществяване на смислена кауза
  • - Стратегия
  • - Формулиране и споделяне на общи ценности