building a better team

Работа в екип

Октопод
 • Игра за кооперативност, ефективна работа и мотивация
 • 40 мин.-1ч.
 • На открито или закрито
 • 10-30
 • Октопод е екипно предизвикателство – с помощта на многоръко съоръжение групата трябва да изпълни поставените задачи – а именно да построи възможно най-висока кула.
  Екипната работа е под формата на преживяване.

  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Стратегия
  • - Мотивация
  • - Преживяване и споделяне
  • - Кооперативност
  • - Лидерство
Острови
 • Програма за кооперативност, ефективна работа и мотивация
 • 1-2ч.
 • На открито
 • 10-30
 • Острови е проблемна задача - групата трябва да измине определен път при затрудняващи придвижването условия – с помощта на малки острови и мостове между тях
  Екипната работа е под формата на преживяване

  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Стратегия и стратегическо мислене
  • - Мотивация
  • - Преживяване и споделяне
  • - Кооперативност
  • - Лидерство
Вълшебните обувки
 • Игра за кооперативност, ефективна работа и мотивация
 • 1-2ч.
 • На открито и закрито
 • 10-30
 • Вълшебните обувки е групово предизвикателство, което поставя екипа пред труден участък, който трябва да бъде преминат при определени условия. В основата са изборът на правилна стратегия, планиране и мотивацията
  Екипът е в действие. Екипната работа е под формата на преживяване


  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Стратегия
  • - Мотивация
  • - Преживяване и споделяне
  • - Кооперативност
  • - Лидерство
  • - Планиране на времето
  • - Планиране на ресурсите
Перспективи
 • Игра за кооперативност и лидерство
 • 40 мин.-1ч.
 • На открито и закрито
 • 10-15
 • Перспективи е идеалната игра да представите на служителите си колко е важно лидерството и как понякога лидерите се сменят и трябва да се сменят. Осъзнаването на тези „истини” е ключът към успеха в това предизвикателство.
  Участниците са поставени пред сфера с тръби, които представляват път. Пътят на бъдещата цел – в този случай – топче. Всеки един участник държи сферата с въженце. Всички въженца от своя страна направляват движението на топчето към крайната цел. Работата в екип и ефективното лидерство са предпоставки за бъдещия успех. А самото име на играта от своя страна ни води към убеждението, че само ако има изслушване и осъзнаване на другите перспективи, ще имаме устойчиви резултати. Рефлексията в края на играта прави възможно преживяването да бъде осмислено и използвано в работния живот впоследствие.
  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Стратегия
  • - Мотивация
  • - Преживяване и споделяне
  • - Кооперативност
  • - Лидерство
  • - Изслушване