building a better team

Управление на времето

Полетът на слепите
 • Игра за работа в екип, управление на времето и стратегическо мислене
 • 1.30ч.
 • На открито или закрито
 • 10-30
 • Всички често сме подвластни на стреса, който ни причинява липсата на достатъчно време. Как да си планираме времето, как да се научим да го управляваме, е ключовият въпрос в тази игра.

  Играта Полетът на слепите съчетава много екипни умения. След като се запознаят с условието на играта, участниците сами определят колко време ще им е необходимо, за да планират и реализират изпълнението. Задачата на екипа е да премине определено трасе, изпълнявайки едно много важно условие – преминаването е като слепци! Важни в тази игра са стратегията, способността да се изслушвате, ефективността на избраните решения и реализацията им. Рефлексията в края на играта прави възможно осмислянето на грешките – най-сигурният път преживяването да остави дълготраен отпечатък в съзнанието на участниците.
  Ползи:
  • - Управление на времетоа
  • - Стратегия
  • - Управление на ресурсите
  • - Планиране
  • - Комуникация и изслушване
  • - Лидерство
Пишещи машини
 • Игра за работа в екип, бързина при взимане на решенията и ефективност
 • 1,30ч.
 • На открито и закрито
 • 10-20
 • Играта Пишещи машини поставя участниците пред групов казус за бързина при взимане на решенията и за планиране на времето.

  За определено време участниците трябва да се справят с поставеното предизвикателство. Правилата са изключително строги и могат да осуетят успеха.

  Екипната работа е под формата на преживяване.

  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Бързина при взимане на решения
  • - Стратегия
  • - Ефективност
  • - Комуникация
  • - Управление на процесите
  • - Управление на времето
  • - Управление на ресурситеи
Спасителна акция
 • Активност за групова стратегия, групови цели и екипна ефективност в екстремна ситуация
 • 2-5ч.
 • На открито /при воден басейн
 • 10-50
 • Групата се запознава с необходимите твърди умения, свързани с безопасността във водна среда и придвижване с лодки. Участниците придобиват знания и за екипировката и методите на спасяване на пострадал при водна акция. А после?

  После е на ред практическата част със самата акция, когато е екипът е в действие и преживява казуса. Рефлексията в края на активността прави възможно осмислянето на процеса, на грешките по пътя, правенето на изводи и придобиването на опит, който да бъде трансфериран /пренесен в реалния живот.

  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Бързина при взимане на решения
  • - Стратегия
  • - Преживяване и споделяне
  • - Ефективност
  • - Комуникация
  • - Управление на процесa
  • - Управление на времето
  • - Управление на ресурситеи
Лавинна акция
 • Активност за групова стратегия, групови цели и екипна ефективност в екстремна ситуация
 • 2-5ч.
 • На открито
 • 10-50
 • Знаете ли нещо повече за лавините? Знаете ли, че човек затрупан от лавина може да оцелее под снега за критичните 15 минути? Това време е прекалено късо, за да бъде прахосвано. Тази програма ще Ви срещне с бързината и управлението на екипи в екстремна ситуация.

  Първоначално групата се запознава с необходимите твърди умения – определяне на лавинното поле, работа с лавинен уред, работа с лопати и сонда. След това екипът е в действие. Рефлексията след играта е осмисляне на символичните резултати от акцията.
  Ползи:
  • - Екипна работа
  • - Бързина при взимане на решения
  • - Стратегия
  • - Преживяване и споделяне
  • - Ефективност
  • - Комуникация
  • - Управление на процесa
  • - Управление на времето
  • - Управление на ресурсите