building a better team

Към върха

 • Експедиция за изкачване на връх
 • 4-10ч.
 • На открито
 • 10-30
 • Готови ли сте да изкачите връх? Истински връх? Непознат връх?

  С тази програма Ви предизвикваме да пожелаете истински да изкачите някой висок и сравнително труден връх. Целта е да преживеете първоначално подготовката, планирането, тренировката, разпределението на сили, атакуването на върха и в крайна сметка удовлетворението от постигнатия резултат.

  Ще трябва да се организирате сами, да планирате, да разпределите ресурсите и времето си, да изградите стратегия и да … се качите.
Ползи
 • - Стратегия
 • - Управление на ресурсите и времето
 • - Лидерство
 • - Работа в екип
 • - Споделяне
 • - Освобождаване от стреса